MAGYAR MÉHÉSZET
ÓRA-IDŐJÁRÁS

Click for Budapest, Hungary Forecast

 

 
NAPTÁR
2018. Május
HKSCPSV
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
<<   >>
 
MENŰ
 
VARROA
 
LINKEK
 
hazai
 
külfőldi
 
recept
 
SZÁMLÁLÓ
Indulás: 2004-01-20
 
BEJELENTKEZÉS
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
szerzői jog

© Gawi 2004

gawi1@freemail.hu

 
MÉHÉSZET
MÉHÉSZET : A méhészeti ágazat helyzete és fejlesztési lehetõségei

A méhészeti ágazat helyzete és fejlesztési lehetõségei

  2004.02.13. 19:26

Méhészkedés jövője a szövetkezés

 

A méhészeti ágazat helyzete és fejlesztési lehetõségei

 Nyárs Levente

 

Tanulmányunk célja a méhészeti ágazat elemzése az export-import, a termelés, a technológiai színvonal, a költség-jövedelem viszonyok, az EU csatlakozás szempontjából. A kutatás módszere a nemzetközi és hazai szakirodalmi források feldolgozása, statisztikai adatok elemzése volt. A méhészet hasznossága sokrétû, az ágazat hasznáról csak komplex megközelítésben lehet beszélni.

1. A világ méztermelése koncentrálódik. A piacra az árverseny mellett a különleges méhészeti termékek termelése és kereskedelme is hat. A nagy termelõ országok (Kína, FÁK országok, USA, EU, Argentína és Mexikó) eltérõ hagyományokkal, természeti és közgazdasági feltételekkel rendelkeznek. A versenyképesség növelésében egyre nagyobb szerepet kap a költségcsökkentés, a szabványosítás, az intenzív termelés. A koncentráció jegyei ezen az ágazaton is megfigyelhetõek, mivel a méhcsaládok számának növekedésével párhuzamosan a méhészetek száma csökken. Egyes országokban (USA, Kanada, Mexikó) növekszik a méhes megporzás iránti kereslet. A mézzel szemben támasztott fogyasztói elvárásoknak is meg kell felelniük a termékpálya résztvevõinek, ez különösen igaz azokra a méhészeti termékekre, amelyek genetikailag módosított növénytermesztési kultúrákról származnak. A méztermelést alapvetõen meghatározza a méhfajta, valamint ennek kezelhetõsége.

2. Az EU Kína után a világ második legnagyobb méztermelõjének számít, ennek ellenére az önellátottsági foka rendkívül alacsony, mindössze 47 százalékos. Hazánk legfontosabb exportpiaca az Európai Unió, ezért ismerni kell az itt zajló piaci folyamatokat, erõviszonyokat. Az EU-ban megtermelt méz 85 százalékát a háztartások fogyasztják, a fennmaradó 15 százalék ipari felhasználásra kerül. Az elõállított méz több mint 50 százalékát közvetlenül a fogyasztó, illetve a kiskereskedelem felé értékesítik a termelõk. Az EU tagállamaiban a mézfogyasztásnak kialakult hagyományai, kultúrája van, így a fogyasztók a jóval drágább hazai mézet elõnyben részesítik az olcsó importmézzel szemben. Ugyanakkor ellentmondásos a helyzet, mivel az EU a belsõ szükségletét csak magas importtal, évi 130-150 ezer tonnás mennyiséggel tudja kielégíteni. Az 1994-1999 közötti idõszakban a verseny kiélezõdött az EU három fõ mézellátója (Kína, Argentína, Mexikó) között.

A kisebb volument beszállítók (Magyarország, Románia, Bulgária) között is éles verseny alakult ki a piacokért. Románia piaci részesedése Németországban az 1994. évi 1,2 százalékról 1999-re 5,8 százalékra növekedett, miközben Magyarország piaci részesedése ugyanezen idõszak alatt 4,8 százalékról 2,7 százalékra csökkent. A román mézexport dinamikus növekedésében nagy szerepet játszott a külföldi tõkeerõs cégek bekapcsolódása, amelyek a felvásárlást forgóeszközzel támogatják, és a helyszínen megszervezik a minõségbiztosítási rendszerek mûködését. A kialakult helyzetet tovább nehezítette, hogy 2001. január 1-jével az EU piacára 0 százalékos vámmal, meghatározott kontingens mellett szállíthat Románia, Bulgária és Csehország mézet. Hazánk „csak” vámcsökkentést tudott elérni a kereskedelmi tárgyalások során (10,38 százalék) azonban az elsõ félévi mézexport adatai alapján ez eddig nem érintette hátrányosan exportunkat. Az említett versenytársak mellett Mexikó is kedvezményben részesült (MFN vám (17,3 százalék) 50 százaléka, 30 ezer tonnás kontingens mellett), így ez már komolyabban veszélyezteti pozícióinkat, mivel a mexikói méz árban és minõségben is versenyképesebb a magyar mézzel szemben.

3. Hazánk nem tud mennyiségben versenyezni a nagy mézexportõrökkel, ezért magasan feldolgozott, márkázott termékekkel kell megjelenni az EU mézpiacán. Az EU tagállamaiban már mûködnek a méz felvásárlásával, csomagolásával és piacra juttatásával foglalkozó szövetkezések. Ez azért is fontos számunkra, mert tömegtermékkel árat emelni nem tudunk. Jelenleg a hazai mézfeldolgozók, kereskedõk a hordós méz kiszerelésében és exportjában érdekeltek. A termelõknek a „mindenkori” alacsony felvásárlási ár nem kedvezõ, az árcsökkenéseket a kereskedõk áthárítják a termelõkre.

4. Magyarországon a mézfogyasztás több mint 90 százaléka lakossági fogyasztás, becslések szerint a méz és méhészeti termékek 5-5 százaléka kerül ipari- (sütõ-, édes-, gyógyszer- és kozmetikai ipar), valamint közösségi fogyasztásra. A mézforgalmazásban jelenleg többcsatornás értékesítés valósul meg. A felvásárlók a méztermelés évenkénti ingadozásának függvényében évi 10-13 ezer tonna mézet vásárolnak fel a termelõktõl, ez a teljes mennyiség döntõ részét jelenti évente. A hazai mézfeldolgozó üzemek névleges kapacitása mintegy 40 ezer tonna, amely kétszeresen haladja meg az elmúlt 10 év legjobb termésének volumenét. A kereskedõ cégek többsége (a nagyok mind) önálló mézüzemet üzemeltet. Ebbõl adódóan a mézüzemi feldolgozó kapacitások nagyobbak, mint amennyire a jelenlegi viszonyok között az országban szükség lenne.

5. Termelési potenciálunk lehetõvé tenné az évi 40-46 ezer tonnás begyûjthetõ méztermést, amit a jelenlegi feldolgozó kapacitás is fel tudna dolgozni. A költség-jövedelem viszonyok nem indokolják az akácerdõk ilyen mértékû kihasználását. A termelési potenciál kiaknázásának másik akadálya a fekvõ kaptárak dominanciája, melyek élõmunka-igényesek, nem teszik lehetõvé a gépesítést. Az EU csatlakozásig az ágazat legfontosabb feladata a méhészeti eszközök korszerûsítése, mivel az uniós támogatási rendszer korlátozott mértékben teszi lehetõvé az ilyen irányú fejlesztéseket.

6. A költség-jövedelem számításoknál nehézséget jelentett, hogy a rendelkezésre adatok alacsony reprezentációjúak, ezért az egész ágazatra következtetéseket nem lehet levonni, ezért ezek az adatok csupán tájékoztató jellegûek. Az elemzések során statikus modellel dolgoztuk. Számításainkat nagyságrendileg két kategóriában végeztük el. A fekvõ kaptáras kategóriában az 50, 100, 150, 200 méhcsaládos, míg a rakodó kaptáras kategóriában a 200, 400, 600, 800, 1000 méhcsaládos méhészetekre vonatkoztattunk, a hozamokat kategóriánkét állítottuk be. Valódi jövedelmet a rakodó kaptáras méhészetek realizálnak. A nagyobb állományok a magas hozamokkal kedvezõ jövedelmezõségi mutatókat produkálnak, de a magas hozamszintek nagy kockázati tényezõirõl nem lehet eltekinteni (állategészségügyi kockázatok).

A méhészet állományméret szerinti termelési szerkezete, fajlagos mutatói nem a valós képet mutatják. Az ágazat szereplõi döntõ részben az õstermelõi körhöz tartoznak, így az adózási kedvezmények kihasználása érdekében a méhcsaládokat családtagjaik között osztják fel. Ennek ellenére látható, hogy a méhészetenkénti átlagos méhcsaládszám az utóbbi évtizedben másfélszeresére növekedett. A koncentráció a gazdasági kényszer miatt a jövõben várhatóan növekedni fog, amit a szabályozási és támogatási rendszerrel is elõ kell segíteni.

7. A magyar méhészeti ágazat szabályozási rendszere összhangban van az EU szabályozásával, elsõsorban állategészségügyi és élelmiszerhigiéniai jogszabályok tekintetében. Az EU csatlakozással a jelenlegi magyar támogatási rendszert felváltja az uniós tagállamokban mûködõ rendszer. A rendszer megköveteli a nemzeti programok részletes kidolgozását, aminek feltétele a pontos adatnyilvántartás és szolgáltatás. A nemzeti programoknak tartalmazniuk kell az állandó és a változó költségeket. Amennyiben az ágazat nem készül fel az EU csatlakozásra, úgy a magyar méhészek nem részesülhetnek az Uniós támogatásokból. Az érdekképviseleteknek és szakmai szervezetnek, valamint a termékpálya szereplõinek közösen kell az éves programokat elkészíteniük a jogszabályok által elõírt formai és tartalmi követelmények szerint. Mivel az EU költségvetésbõl származó pénzügyi források felhasználását szigorú szabályok határozzák meg, az országos programoknak és az intézkedésnek a végrehajtás ellenõrzési tervét és értékelési eljárásokat is tartalmazniuk kell. A felkészülést tekintve elmaradt az ágazati információszolgáltatás, mivel a Méhészeti Terméktanács (MT) és a KSH statisztikai adatai nem egyeznek. Jelenleg csak becsülni tudjuk, hogy a megtermelt mézet milyen értékesítési csatornákon keresztül értékesítik a termelõk (közvetlen értékesítés a fogyasztók részére, közvetlen értékesítés a viszonteladók felé, értékesítés kiskereskedõk felé, értékesítés az ipar felé).

8. A méhészet komplex mezõgazdasági tevékenység. A méztermelés mellett nem elhanyagolható a méhek megporzási tevékenysége (pozitív externália). Magyarországon is el kell érni, hogy a megporzás a technológia szerves része legyen, amiért a növénytermesztési és kertészeti ágazatok, mint szolgáltatásért fizetnek. E tevékenységeket az USA-ban és Kanadában szerzõdéssel rögzítik.

A beporzást a jelenlegi méhcsaládok segítségével az ország minden pontján biztonsággal el lehet végezni. Az európai átlaggal történõ összehasonlítás, valamint a hazai adottságok – kiemelten a háttér-rovarsûrûség – figyelembevételével megállapítható, hogy a méhcsaládok számának növelését a beporzás biztonsága jelenleg még nem indokolja, de a jövõben a háttér-rovarsûrûség csökkenése fokozhatja a méhes megporzás iránti keresletet az intenzív kertészeti kultúráknál.

 

Az ágazatfejlesztés kitörési pontja szolgáltató szervezetek alapítása, a termelõi közösségek által márkázott és minõségtanúsítással ellátott, fogyasztói kiszerelésû mézzel való belföldi és exportpiaci megjelenés lenne, mivel a 100 méhcsalád alatti méhészetek önmagukban nem lesznek versenyképesek. Szövetkezésük a piacon maradáshoz elengedhetetlen.

 

Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha